Till innehållet

Nya förbättrade axialkompensatorer från SANHA

SANHA har utvecklat en serie nya axialkompensatorer för NiroSan® och NiroTherm® pressrörsystem. De nya kompensatorerna i rostfritt stål har en avsevärt förbättrad förmåga att ta upp axiella längdförändringar. [läs mer]

Edelstahl-Fitting NiroTherm (T-Stück)

NiroTherm®: rostfri lösning på korrosionsproblem

NiroTherm® rörsystem erbjuder en rostfri lösning för fuktiga och korrosiva miljöer, såsom fuktiga kulvertar där olegerat stål inte är fungerar utan extra behandling eller isolering. Intresset är särskilt stort för dimensionerna 54 – 89 mm.[läs mer]

SANHA gängövergångar i kapillära löddelar

Medicinska Gaser: Säker distribution och fördelning med SANHA kapillära löddelar

Medicinska gaser såsom syre, lustgas, xenon m.fl. är nuförtiden oumbärliga för många former av modern diagnostik och terapibehandling. De används bl.a. för andningsstöd och bedövningsmedel för att lindra smärta eller för drift och kalibrering av medicintekniska produkter. Såsom läkemedel och för användning i hygieniskt känsliga områden ställs...[läs mer]

Det finns ett system: Hitta alla SANHA Produktnyheter 2017!


Produktfokus: Blyfritt

Boverkets nya byggregler BBR 6:62 Installationer för tappvatten innehåller sänkta gränsvärden för upplöst bly i tappvattnet (5 mikrogram/liter vatten). Detta gör att vissa tidigare godkända material inte längre kan användas då de löser ut för mycket bly till vattnet. SANHA's blyfria material uppfyller blygränsvärdet, är korrosionsbeständigt samt naturligt avzinkningshärdigt utan tillsats av Arsenik eller andra giftiga ämnen.

SANHA har följande sortiment av blyfria rördelar färdiga för leverans till installationsmarknaden:

Digital SANHA Produktkatalog

Rörledningssystem för alla typer av etablerade material, för säkra och hållbara installationer, för alla applikationer.

Teknisk konsultering

För tekniska förfrågningar var god vänd er direkt till oss på Scandinaviska kontoret på telefon +46 (0)8 777 76 40 eller via email scandinaviasanhacom - Vi svarar gärna på era frågor!