Till innehållet
SANHA gängövergångar i kapillära löddelar

Medicinska Gaser: Säker distribution och fördelning med SANHA kapillära löddelar

Medicinska gaser såsom syre, lustgas, xenon m.fl. är nuförtiden oumbärliga för många former av modern diagnostik och terapibehandling. De används bl.a. för andningsstöd och bedövningsmedel för att lindra smärta eller för drift och kalibrering av medicintekniska produkter. Såsom läkemedel och för användning i hygieniskt känsliga områden ställs...[läs mer]

Installationer för tappvatten - blyfri!

Senaste nytt i blyfrågan!

Förslag till ändring av Boverkets Byggregler BBR är på extraremiss. I avsnitt 6:62 infördes 2014 en ny regel om bly i tappvatten. Se nedanstående utdrag som gäller skärpning av blyhalten till maximalt 5 mikrogram per liter i tappvattnet. En extraremiss från Boverket föreslår nu att övergångsbestämmelsen för denna regel förlängs ytterligare ett...[läs mer]

SANHA pressystem är certifierade enligt det italienska certifieringsorganet RINA (Registro Italiano Navale).

RINA-certifierade SANHA-system

SANHA pressystem är certifierade enligt det italienska certifieringsorganet RINA (Registro Italiano Navale). Certifieringen täcker NiroSan® rostfria presskopplingar (NiroSan®, NiroSan® Gas and NiroSan® Industry) i kombination med samtliga NiroSan® and NiroTherm systemrör såväl som SANHA®-Therm and SANHA®-Therm Industry pressystem med rördelar och...[läs mer]

Produktfokus: Blyfritt

Boverkets nya byggregler BBR 6:62 Installationer för tappvatten innehåller sänkta gränsvärden för upplöst bly i tappvattnet (5 mikrogram/liter vatten). Detta gör att vissa tidigare godkända material inte längre kan användas då de löser ut för mycket bly till vattnet. SANHA's blyfria material uppfyller blygränsvärdet, är korrosionsbeständigt samt naturligt avzinkningshärdigt utan tillsats av Arsenik eller andra giftiga ämnen.

SANHA har följande sortiment av blyfria rördelar färdiga för leverans till installationsmarknaden:

Digital SANHA Produktkatalog

Rörledningssystem för alla typer av etablerade material, för säkra och hållbara installationer, för alla applikationer.

Teknisk konsultering

För tekniska förfrågningar var god vänd er direkt till oss på Scandinaviska kontoret på telefon +46 (0)8 777 76 40 eller via email scandinaviasanhacom - Vi svarar gärna på era frågor!