Zum Inhalt springen

Centrum badań EIT, Wroclaw

Laboratoria EIT są przeznaczone do prac z zakresu mikro- i optoelektroniki. W laboratoriach tych m.in. będą produkowane mikroczipy. Takie prace muszą być prowadzone w sterylnych warunkach. Clean-roomy to rodzaj pomieszczeń o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu pył, kurz, bakterie, opary chemiczne. Dzięki temu będzie można prowadzić specjalistyczne badania naukowe nad materiałami wymagającymi wysokiej czystości.

 

 

SANHA Wandheizungsmodul
SANHA-Heat Heizkreisverteiler