Zum Inhalt springen

Rördelar i blyfri kiselbrons ger hälsosammare dricksvatten

26.03.2014

Det är känt att nyinstallerade vattenledningar fäller mer bly från installerade rördelar vilket gör att blyhalten i dricksvattnet i nyproducerade bostäder riskerar att överstiga den lagstadgade nivån 10 mikrogram per liter vatten.

Gränsvärdet för bly i dricksvatten i Sverige, för närvarande 10 mikrogram per liter (Livsmedelsverkets författningssamling, SLVFS 2001:30) är baserat på de nervskadande egenskaperna hos bly, och att man faktiskt ska kunna dricka kranvatten utan risk för negativa hälsoeffekter.

Tillverkningsföretaget SANHA har efter intensivt forsknings- och utvecklingsarbete skapat ett heltäckande sortiment av press- och gängrördelar i blyfri kopparlegering. SANHA’s tillverkningsfilosofi är att utesluta bly från rördelar som har kontakt med dricksvatten. Tack vare det blyfria materialet kan slutkunden alltid känna sig helt trygg med att inget bly kommer att fällas ut i dricksvattnet, säger Jarmo Hämäläinen, Skandinavienchef på SANHA.

Valet av blyfritt råvarumaterial föll på den mycket korrosionsstabila kopparlegeringen ”kiselbrons” (CuSi) som sedan 12 år tillbaka använts i Japan med mycket goda resultat. Materialet är tätare genom att det har en högre densitet och kan därför produceras med en tunnare godstjocklek utan de porositetsproblem som är förknippat med traditionell blyhaltig brons.

- SANHA har investerat i ny produktionsteknik och lyckats pressa produktionspriserna såpass att lanseringen av de blyfria produkterna kan ske utan prishöjningar trots att råvarumaterialet faktiskt är dyrare än tidigare material. För oss som tillverkare är det självklart att förse installatörer och slutkunder med prisvärda och innovativa produkter som tryggar en säker installation på ett prisvärt och enkelt sätt.

För mer information kontakta: Jarmo Hämäläinen, Area Manager, Skandinavien. Tel: 070-509 05 85 eller besök www.sanha.se

Om SANHA:
SANHA står för innovativ teknik, kompromisslös kvalitet och omfattande service. Med fyra produktionsanläggningar i Europa och ett certifierat kvalitetsledningssystem erbjuder SANHA kvalitet från egen tillverkning till leverans. Från konventionella löd-, gäng- och svetskopplingar till avancerade insticks- och pressystem för metall- och plaströrsledningar. SANHA är sedan 2008 tillverkare av innovativa press- och gängkopplingar i blyfri kiselbrons.